De Protestante kerk kent 2 sacramenten, dit zijn gewijde handelingen in de kerk die als instellingen van Christus worden beschouwd, namelijk doop en avondmaal.Het achtzijdige doopvont heeft de gebeitelde tekst: "Laat de kinderkens tot mij komen".Op de grond onder de kansel ligt een tapijt met symbolen (korenaar en -schoof, druiventrossen en -ranken) die verwijzen naar het avondmaal. Dit tapijt is aangebracht na een grote restauratie in 1956.
Het is te zien op de overzichtsfoto van de tuin.Aan weerszijden van het liturgisch centrum staan de zgn. luifelbanken. Op de bank tegen de zuidmuur, staat in het midden op de stijlen het jaartal 1573. Deze mooie banken stonden in het eertijds bijgehouden register van zitplaatsengeld te boek als nr. 2 "gezworensbank" met negen plaatsen, nr. 3 de "Bank van Sterling", bank nr. 5 als "meestersbank", de banken 6, 7 en 8 als "Ambachtsherenbanken" en bank nr. 9 "Erven Timmerman".