In een later stadium werd de preek staande op de preekstoel gelezen.
De preekstoel met boogpanelen draagt het jaartal 1596 en rust op een kariatide. (Kariatide is het dragend element in de vorm van een vrouw) Op het zware eiken klankbord boven de preekstoel staat een tekst uit
EzechiŽl 3 vers 17:

"MENSCHENKINT IC HEBBE U TEN WACHTER GHESETTET OVER HET HUYS ISRAELS GHIJ SULT UYT MIJN MONT HET WOORT HOOREN ENDE HAER VAN MIJNENTWEGEN WAERSCHUWEN".
kariatide klankbord