Voor we in het liturgisch centrum komen zien we aan de linkerkant een deur die naar de consistorie leidt. Hier worden o.a. de kindernevendiensten gehouden en vergaderingen van de kerkbestuurders.
Even een blik naar binnen werpen.
 

consistorieIn 1950 werd de consistorie voor zover als mogelijk in oude stijl gerestaureerd. Achterin is de trap te zien die naar de orgelzolder leidt en verder is rechts een antieke kast te zien. De kast is bijzonder vanwege het houtsnijwerk die engelenkopjes voorstellen. Het meubel stamt uit de tijd van de vervaardiging van de kansel, het doopvont en de lezenaar. Diezelfde engelkopjes zijn terug te vinden op de lezenaar in het liturgisch centrum.
De kast is geheel autentiek behalve de ballonpoten.

In de consistorie hangen een aantal fraaie schilderijen van bijbelse taferelen, de herkomst van deze schilderijen is niet geheel duidelijk.